Rideregler

 

Hrimnirs fællesture 

Fælles rideture er en stor oplevelse for både hest og rytter.
Hestene nyder at være i en stor hesteflok, og som rytter er det dejligt at opleve hele sceneriet og samværet.
Da vi gerne vil sikre, at alle deltagere får en god oplevelse og samtidig undgå ulykker, har vi nogle enkle rideregler, som vi alle skal følge for at forene rideglæde og sikkerhed. 

Kontrol over hest 

Rytteren skal kunne styre sin hest i flok. Der rides ikke med løse tøjler. Hvis der råbes STOP undervejs, stopper alle ekvipager, indtil turleder giver grønt lys for at fortsætte. 

Udstyr 

Alle ryttere skal bære ridehjelm samt lys og reflekser ved ridning i de mørke timer. 

Rækkefølge 

Når vi har nye heste, ungheste eller heste udefra med på tur, skal alle ryttere være opmærksomme på, hvor de nye heste placeres i flokken.

Opdeling og formation 

Turarrangøren er ansvarlig for at der inden afgang udpeges en turleder forrest og bagrytter. Det er turarrangørens opgave at byde velkommen, præsentere turen, byde evt. nye medlemmer velkommen og repetere ridereglerne.

Hvis der er mange deltagere på turen, opdeles turen i grupper af maksimum 12 ryttere.
Hvis turen opdeles i flere ridehold, holder vi pauser sammen og afslutter sammen.
Der rides på række på turene, og man holder sin plads i rækken, medmindre andet aftales med rytteren foran eller bagved.  

Vi kan ride i enkeltkolonne eller flere ved siden af hinanden afhængigt af rideforholdene.
Der holdes en hestelængdes afstand til hesten foran, og ingen må overhale turlederen. 

Alle deltagere har ansvar for at holde et samlet felt. 

Tempo 

Temposkift markeders tydeligt og i tide af turlederen.

Der kan laves sløjfer på turen, hvis en gruppe ønsker at galoppere og resten ikke gør. Den langsomme gruppe rider i forvejen og venter ved et aftalt sted på de galop-glade. 
 

Alternativt kan man vælge at opdele gruppen i et roligt og et hurtigere hold før afgang.
Trafikerede veje og lignede forceres i skridt i samlet felt.  

Der trækkes over motorvejsbroer.

Oversigt over ridestierne i Vestskoven kan hentes HER. 

Rød sløjfe:  

Har din hest tendens til at sparke, eller hvis rytteren føler sig presset ved heste tæt på bagparten, skal hesten bære en rød sløjfe i halen. Så kan andre ryttere se, at de skal holde afstand. 

Beredskabsplan 

Hrimnir har desuden lavet en Beredskabsplan som træder i kraft i tilfælde af ulykker. 

Bestyrelsen håber, at ovenstående forholdsregler vil bevirke, at alle – nye som gamle medlemmer – får nogle trygge og dejlige rideoplevelser med Hrimnir Vestskoven. 

Oktober, 2023 

Hrimnirs Bestyrelse