Rideregler

Hrimnirs fællesrideture

Baggrund: Fællesrideturene er en stor oplevelse for hest og rytter. Hestene nyder at være i en stor hesteflok og rytterne elskerat opleve hele sceneriet og samværet.

Der ønskes ikke ulykker og skader, og turen skal være en god oplevelse for både rytter og hest. Ustyrlige heste, farlige situationer og ”usikre ture” vil få nogle til at blive hjemme.

Samtidig skal der heller ikke være for meget ”kæft, trit og retning” og for meget rideskole-turridning. Det er derfor en balancekunst at forene rideglæde med sikkerhed.

  • Styring: rytter skal kunne styre sin hest på normal vis for at kunne deltage. Udvis respekt for dine
  • Udstyr: Alle ryttere skal bære ridehjelm samt refleksudstyr ved ridning i de mørke timer.
  • Tempo: farten skal afpasses i forhold til hvilke ryttere, der deltager samt hvor stor gruppen er. Der kan evt. laves sløjfer på turen, således at der er mulighed for galopstrækninger for dem der har mod på det. Man kan også vælge at opdele gruppen i et roligt og et hurtigt hold – men med fælles pitstop og afslutning for hele gruppen.
  • Formation: Afhængigt af rideforholdene, kan der rides på række eller ved siden af hinanden på turene. Men der skal holdes ½-1 hesteafstand til forangående hest – med mindre at andet aftales i indbyrdes. Ingen må overhale turmoster!

Der rides i samlet flok – og ingen starter før alle er klar.

  • Rød sløjfe: Har din hest tendens til at sparke bagud eller føler rytteren sig presset ved heste tæt på bagparten bedes du give dig til kende inden turen starter. Heste der sparker skal bære en rød sløjfe i halen.
  • Hensyn: broer skal forceres på betryggende vis, og det er op til rytteren om man vil stå af og trække over. Gruppen venter på at alle er klar inden turen fortsættes – efter broen. På steder hvor der er risiko for at gruppen opsplittes eller ikke kan se hele flokken (eksempelvis i sving), ventes der på bagtroppen.
  • Nye ryttere: De “gamle” ryttere kender efterhånden hinandens heste. Vi skal alle være særlig opmærksomme med nye ryttere/gæster, og deres heste som vi lige skal lære at kende.
  • Betaling: der kan være en lille deltager-betaling på ture hvor der blandt andet er påregnet forplejni Turmoster (den som står for indbydelsen) sørger for planlægning af betaling for turen.
  • Fællesturene: vil starte ved en opdeling af feltet med en fornuftig placering af hestene ift rytternes ønsker.

Bestyrelsen håber at ovenstående forholdsregler vil bevirke at alle – nye som gamle medlemmer – får en god fællestur med Hrimnir i Vestskoven.

November 2019 /Hrimnirs bestyrelse