Rideregler

Hrimnirs fællesture

Fælles rideture er en stor oplevelse for både hest og rytter.
Hestene nyder at være i en stor hesteflok, og som rytter er det dejligt at opleve hele sceneriet og samværet.
Da vi gerne vil sikre, at alle deltagere får en god oplevelse og samtidig undgå ulykker, har vi nogle enkle rideregler, som vi alle skal følge for at forene rideglæde og sikkerhed.

Styring:

Rytteren skal kunne styre sin hest på normal vis for at kunne deltage, d.v.s. at hesten skal være styrbar i flok, og stopknappen skal virke. 

Udstyr

Alle ryttere skal bære ridehjelm samt refleksudstyr ved ridning i de mørke timer.
Vi anbefaler sikkerhedsvest.

Rækkefølge: 

Når vi har nye heste, ungheste eller heste udefra med på tur, skal alle ryttere være opmærksomme på, hvor de nye heste placeres i flokken.
Det kan være en fordel at placere sig bag en kendt eller erfaren hest, så risikoen for skræmte heste mindskes.
Der rides ikke med løse tøjler, og hvis der råbes STOP, stopper alle ekvipager,  indtil turleder giver grønt lys for at fortsætte.

Opdeling og formation:

Der udpeges altid en turleder og bagrytter før afgang.
Det er turlederens opgave at byde velkommen, præsentere turen, byde evt. nye medlemmer velkommen og repetere ridereglerne.
Hvis der er mange deltagere på turen, opdeles turen i grupper af maksimum 12  ryttere, som rider turen i grupper med 15 minutters afstand.
Hver gruppe har en erfaren og stedkendt turleder og bagrytter
Hvis turen opdeles i flere ridehold, holder vi pauser sammen og afslutter sammen.
Der rides på række på turene, og man holder sin plads i rækken, med mindre andet aftales med rytteren foran eller bagved.
Der holdes en hestelængdes afstand til hesten foran, og ingen må overhale turlederen.

Tempo

Farten afpasses i forhold til hvilke ryttere, der deltager, samt hvor stor gruppen er.  Temposkift markeders tydeligt og i tide af turlederen.
Der kan laves sløjfer på turen, således at der er mulighed for galop-strækninger for dem, der har lyst til det.
Hvis en gruppe ønsker at galoppere og resten ikke gør, rider den langsomme gruppe i forvejen og venter ved et aftalt sted på de galop-glade. Man kan også vælge at opdele gruppen i et roligt og et hurtigere hold.
Trafikerede veje og lignede forceres i skridt. Der trækkes over motorvejsbroer.
På steder hvor der er risiko for, at gruppen opsplittes eller i sving, hvor turleder ikke kan se hele flokken, rides der i skridt og ventes på bagtroppen.
Der rides som udgangspunkt på ridestierne, men også i skovbund mv.  

Oversigt over ridestierne i Vestskoven kan hentes HER.

Rød sløjfe: 

Har din hest tendens til at sparke, eller hvis rytteren føler sig presset ved heste tæt på bagparten, skal hesten bære en rød sløjfe i halen. Så kan andre ryttere se, at de skal holde afstand.

Folde:

Hvis der holdes længerevarende pauser på turene, vil Hrimnir sørge for opsætning af småfolde, hvor de heste, der kender hinanden, kan gå sammen.
Hvis din hest ikke kan gå sammen med andre heste, bedes du medbringe grime og tov eller eget hegn.

Betaling

Der kan være en lille deltagerbetaling på ture, hvor der blandt andet er indregnet forplejning. Turarrangøren (den, som står for indbydelsen) sørger for planlægning af betaling for turen, som kan foregår over mobilepay eller Sporti.

Bestyrelsen håber, at ovenstående forholdsregler vil bevirke, at alle – nye som gamle medlemmer – får nogle trygge og dejlige rideoplevelser med Hrimnir i og uden for Vestskoven.   

Beredskabsplan:

Hrimnir har desuden lavet en  Beredskabsplan som træder i kraft i tilfælde af ulykker.

Juli, 2022
Hrimnirs bestyrelse